Anticonceptie

Voor haast alle vormen van anticonceptie kun je terecht bij Leonie van Leeuwen-van Loon, onze echoscopiste en tevens gespecialiseerd in anticonceptie: echoeindhoven.com/anticonceptie-echo-eindhoven-verloskundige.

deverloskundige.nl/uploads/deverloskundige.nl/knov_client_downloads/114/file/rut_broch_anticonceptie_na_de_bevalling_06.pdf


  1. Kinderwens

  2. Zwangerschap

  3. Bevalling

  4. Kraamzorg